Część 1 – XVII/2020

Z powodu błędu technicznego nie zostały zarejestrowane pierwsze 3 minuty sesji. Poniżej przedstawiamy zapis  przebiegu niezarejestrowanego  fragmentu sesji.

1.   Otwarcie Sesji.

Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski o godzinie 13:00.  Przywitał wszystkich uczestników sesji.

 

2.   Stwierdzenie Quorum.

Przewodniczący obrad sprawdził listę obecności radnych stwierdzając quorum; ustawowy skład Rady Gminy Pruszcz Gdański wynosi 21 radnych. W związku ze złożeniem mandatu przez Pana Karola Karca, skład rady w dniu sesji wynosił 20 radnych. W sesji zdalnej wzięło udział 20 radnych. Przewodniczący poinformował, że podczas sesji ślubowanie radnego złoży Pan Jan Pawul.

 

3.   Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji?

Pani Wójta Magdalena Kołodziejczak – zawnioskowała o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowo w rejonie cmentarza. Swój wniosek uzasadniła.   

Wyświetleń: 533