Część 1 – XIX/2020

Z powodu problemów technicznych pierwsze 82 sekundy nagrania sesji pozbawione są dźwięku. Poniżej przedstawiamy zapis przebiegu pozbawionego dźwięku fragmentu sesji:

 

  1. SPRAWY REGULAMINOWE:

 

1.   Otwarcie Sesji.

Otwarcia XIX Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Marek Kowalski o godzinie 09:15. 

 

2.   Stwierdzenie Quorum.

Przewodniczący obrad sprawdził listę obecności radnych stwierdzając quorum; ustawowy skład Rady Gminy Pruszcz Gdański wynosi 21 radnych, wszyscy radni byli obecni.

 

3.   Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski – Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji?

Pani Monika Ficek – poinformowała o zgłoszeniu mieszkanki Gminy Pruszcz Gdański do Kancelarii Rady Gminy chęci zabrania głosu podczas XIX sesji. Wyraziła swoje poparcie dla udzielenia głosu.